Kurs grafičkog oblikovanja i grafičkog dizajna

Pronađi svoju grafičku prepoznatljivost!

Grafički dizajn je nerazdvojan partner svih društvenih zbivanja i jedan od glavnih generatora kreativnog sektora. Ne postoji nijedna publikacija, nijedna manifestacija, n jedna firma, kojoj ne treba grafički dizajn! To je ono što je ovu struku učinilo vrlo privlačnom velikom broju mladih ljudi koji su se odlučili da se upute u grafičku avanturu. Ono što je u ovom izazovu najteže, je biti autorski prepoznatljiv, a to je upravo ono što vam nudi ovaj naš kurs.

Program je namenjen mladima koji žele da se profesionalno bave grafičkim dizajnom, kako bi postali konkurentni kandidati za upis na umetničke škole i fakultete ili žele da se samostalno bave grafičkim dizajnom.

Znanje stečeno na kursu će doprineti samostalnosti u izradi grafičkih materijala, kao i efektnom i jednostavnom pristupu i dizajnerskom izrazu koji je danas sve zastupljeniji.

U toku trajanja kursa učiće se osnovno modelovanje likovnih formi i grafičkog jezika, njihovo tretiranje u grafičkom kontekstu i upotreba dobijenih rezultata u svrhe dizajna na željenu temu: dizajn plakata, knige, omota za disk, logo, vizit karte, promotivni materijal, ambalaža, suveniri i sl. U prvom delu edukacije proćiće se kroz istoriju grafičkog dizajna sa osvrtom na najzanimljivije autore u ovoj oblasti koji mogu da budu dobar putokaz i smernica za dalju inspiraciju. Kreirajući logo, simbole i grafički identiteta za različite namene, polaznici će koristiti kako tradicionalne grafičke tehnike, tako i rad u računarskim programima (Adobe Creative Suite). Kurs obuhvata i predavanja gostujućih profesora, istaknutih stručnjaka iz zemlje i regiona.

Kurs omogućava tri jednomesečne prakse najboljim polaznicima u tri prestižna marketinška studija.

Svi uspešni polaznici dobijaju sertifikat i grupa organizuje izložbu sa grafičkim radovima nastalim u toku kursa.

Program obuke traje 4 meseca, u trajanju od po tri sata (4 školska časa), u dogovorenom terminu, u jednom od prostora koje koristimo za edukaciju. O aktuelnim programima Grafičke kulture, pogledajte OVDE!

Prijavljivanje i informacije na e-mail: umetnicki.trening@gmail.com, info na tel. 069/5552340

Program drži Sanja Jovović, grafički dizajner i vizuelni umetnik.

  • All copyright reserved by CODE Association (UG KOD) 2015
Advertisements

About KOD

Udruženje građana KOD je društveni servis koji inicira, podstiče, stvara, organizuje, koordinira, podržava i sprovodi sve akcije koje doprinose formiranju stabilnog i pravednog društva koje obuhvata ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju, kao i osobe sa invaliditetom, posebno mlade i žene bez stalnog zaposlenja. KOD organizuje neformalno obrazovanje dece i mladih na polju umetnosti i zanatstva i ima svoj galerijski program. Galerija ALT je program KOD-a koja promoviše društvenu i kulturnu kritiku kroz savremene umetničke prakse i dizajn, godišnje nagrade studenata likovnih umetnosti, uključujući i bazare rukotvorina. Association of citizens CODE a social service that initiates, stimulates, creates, organizes, coordinates, supports and implements all actions that contribute to the formation of a stable and just society which includes vulnerable groups, people in disadvantaged social position, and persons with disabilities, especially youth and women without permanent employment. CODE organizes non formal art&craft education of kids and youth and has its gallery programs. Gallery ALT is a program of CODE which promotes social and cultural critiques through contemporary art practices and design, annual awards of visual art students, inclusive handy craft bazaars.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: