Čvoričanjem do dekorativnih predmeta (makrame tehnika)

Dekorativna tehnika čvoričanja (macramé tehnika) je jedna od najstarijih tehnika ručnog rada kojom se proizovode ukrasni tekstilni predmeti, ili modni detalji, kanapi, prediva.

Dizajnirani čvorovani predmeti mogu biti nezavisni, kao što su narukvice prijateljstva, brojanice, ogrlice, narukvice, ili delovi ukrasa za glavu, torbe, pojasevi, ogrlice za pse, nosači za saksije, torbe, odeća i obuća … Upoznavanjem osnova ove tehnike, praktikanti preuzimaju matrice po kojima se rade osnovni čvorovi, da bi vremenom ušli u kreativnu avanturu i oni najistrajniji među njima, imaju mogućnost da izrade svoj autonomni postupak i metodologiju, i po tome postanu prepoznatljivi. Svaki majstor macramé tehnike ima neku specifičnost po kojoj se razlikuje od drugih, iako su osnove tehnike iste. Osim toga, ova tehnika nije zahtevna u smislu alata i materijala, i mogu se koristiti različiti ostaci od prediva koje imate u kući, a može se praktikovati bilo gde van kuće, u parku, na putu … U tome i jesu šarm i privlačnost ove tehnike.

Koreni ove tehnike se vezuju za različite kulturne tradicije, a smatra se da je došla putem kolonističkih brodova sa Dalekog Istoka kao duhovna praksa. Na brodovima je imala praktičnu svrhu i primenjivana je za potrebe mornarskih čvorova, da bi kasnije osvojila Viktorijanski dvor, zbog kvaliteta izrađenog materijala, bogatstva šara i prilagodljive namene. I dan danas na britanskom dvoru se izrađuju svečane haljine u ovoj tehnici. Široka primena ove tehnike, izdržljivost materijala, ali i fiziološki boljitak praktikanata, kao i dimenzija meditativnosti koju ova tehnika ima, učinili su da ova tehnika postane popularna u vreme hipi potkulture, sedamdesetih godina prošlog veka, kada su bile čvoričane popularne narukvice prijateljstva sa mnogo boja. Budući da je period izrade pojedinih komada dugotrajan, hobisti ne treba da računuaju na mogućnost brze zarade sa ovom tehnikom, jer materijalna korist nije ono što opredeljuje ljude da se bave ovom tehnikom. Ako vam neko pokoloni macramé dekorativni predmet, znajte da vas puno ceni ili voli, jer vreme uloženo u njegovu proizvodnju, daleko prevazilazi bilo koji komercijalni efekat.

Posvećenost koju ćete investirati u izradu svojih šambala narukvica sa perlama ili drugih kreacija u tehnici čvoričanja (macramé), može doprineti opuštanju i duhovnom smirenju, poboljšanju koncenctracije i pažnje, jačanju motorike obe ruke i mišića šake, razvoju sposobnost finih mišića šake, finog hvatanja i povećanju preciznosti pri hvatanju. Radeći obema rukama, potstiče se rad leve i desne hemisfere mozga, što dovodi do ravnoteže celokupnog organizma.

Kao terapija se preporučuje deci sa nedostatkom pažnje, licima koja su povredila mišiće šake, za potrebe rehabilitacije, kao i kod lica sa različitim oblicima invaliditeta i slabom pokretljivošću šaka (zglobni artritis, reumatoidni artritis, autoimune bolesti koje napadaju zglobove, šlog), a doprinosi povećanju motivacije kod nervnih oboljenja (depresija), opštoj mentalnoj aktivaciji, a poznato je da lica sa smetnjama u vidu mogu da ovladaju ovom tehnikom i da im pomaže u mentalnoj stimulaciji. Ovaj kreativan hobi može biti i izvrstan antistres program, te je pristupačan svima koji rade stresne i odgovorne poslove, a žele kreativnu relaksaciju, jer ne zahteva prethodno znanje.

Ova veština će vas zasigurno opustiti, mentalno osvežiti i razonoditi, zato ne propustite priliku da u toku maja ili juna upišete jedan od uvodnih kurseva macramé tehnike koje nudi Kod Studio za vas. Više o uvodnom kursu macramé tehnike, vidite ovde!

Advertisements

About KOD

Udruženje građana KOD je društveni servis koji inicira, podstiče, stvara, organizuje, koordinira, podržava i sprovodi sve akcije koje doprinose formiranju stabilnog i pravednog društva koje obuhvata ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju, kao i osobe sa invaliditetom, posebno mlade i žene bez stalnog zaposlenja. KOD organizuje neformalno obrazovanje dece i mladih na polju umetnosti i zanatstva i ima svoj galerijski program. Galerija ALT je program KOD-a koja promoviše društvenu i kulturnu kritiku kroz savremene umetničke prakse i dizajn, godišnje nagrade studenata likovnih umetnosti, uključujući i bazare rukotvorina. Association of citizens CODE a social service that initiates, stimulates, creates, organizes, coordinates, supports and implements all actions that contribute to the formation of a stable and just society which includes vulnerable groups, people in disadvantaged social position, and persons with disabilities, especially youth and women without permanent employment. CODE organizes non formal art&craft education of kids and youth and has its gallery programs. Gallery ALT is a program of CODE which promotes social and cultural critiques through contemporary art practices and design, annual awards of visual art students, inclusive handy craft bazaars.

One comment

  1. Pingback: Centar za razvoj neprofitnog sektora » Makrame tehnikom do zdravlja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: