KREATIVAN DIZAJN 9 – REDIZAJN SUVENIRA BEOGRADA

Besplatne radionice za mlade od 15 do 19 godina za letnji raspust!

Kreativan dizajn

Poziv mladima za učešće na besplatnim radionicama

grafičkog dizajna u toku letnjeg raspusta

UK Parobrod, od 11 – 15h

23.06. – 07.06.2014.

 plakat-leto-2014 redizajn beogradskog suvenira

Projekat KREATIVAN DIZAJN 9 – REDIZAJN SUVENIRA BEOGRADA je besplatan program neformalne edukacije talentovanih mladih kroz kulturu i umetnost, na uzrastu od 15 do 19. godina, koji se odvija u periodu od 12 dana, od 23. juna do 7. jula 2014. god., a odvija se u Ustanovi kulture Parobrod, na Kalemegdanu, u Vojnom Muzeju, Barutani, Muzeju Grada Beograda. Program obuhvata interdisciplinarne radionice tradicije čiji je cilj redizajn savremenog suvenira Beograda.

Ako te interesuju kulturna tradicija, crtanje, savremeni grafički i produkt dizajn i digitalne tehnologije, putem istraživanja na terenu i uz Internet, imaćeš priliku da kreiraš nova grafička rešenja za suvenirske proizvode koji će predstavljati Beograd. Bićeš u prilici da saznaš mnogo toga o istoriji Beograda i da svoje vizuelne radove plasiraš u formi plakata i kataloga…

View original post 126 more words

Advertisements

About KOD

Udruženje građana KOD je društveni servis koji inicira, podstiče, stvara, organizuje, koordinira, podržava i sprovodi sve akcije koje doprinose formiranju stabilnog i pravednog društva koje obuhvata ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju, kao i osobe sa invaliditetom, posebno mlade i žene bez stalnog zaposlenja. KOD organizuje neformalno obrazovanje dece i mladih na polju umetnosti i zanatstva i ima svoj galerijski program. Galerija ALT je program KOD-a koja promoviše društvenu i kulturnu kritiku kroz savremene umetničke prakse i dizajn, godišnje nagrade studenata likovnih umetnosti, uključujući i bazare rukotvorina. Association of citizens CODE a social service that initiates, stimulates, creates, organizes, coordinates, supports and implements all actions that contribute to the formation of a stable and just society which includes vulnerable groups, people in disadvantaged social position, and persons with disabilities, especially youth and women without permanent employment. CODE organizes non formal art&craft education of kids and youth and has its gallery programs. Gallery ALT is a program of CODE which promotes social and cultural critiques through contemporary art practices and design, annual awards of visual art students, inclusive handy craft bazaars.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: