UMETNICKI TRENING 2015

KONKURS ZA MLADE UMETNIKE

PROJEKAT UMETNIČKI TRENING 2015

april-decembar

Organizatori: ULUS, Udruženje građana KOD
Partneri: Ustanova kulture Parobrod, Scena Carina, Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti
PROGRAM Umetnicki  Trening 2015

Zanimate da upoznaš vizuelne umetnike, modne dizajnere, da sam-a kreiraš svoju umetnost, uspešno konkurišeš za samostalne i grupne izložbe? Želiš da osmisliš svoju modnu kolekciju, unaprediš veštine dizajniranja i modne produkcije, napraviš svoj modni performans? Hoćeš da osmisliš vizuelni identitet svog brenda ili logotip, stekneš praksu u prestižnom martketinškom studiju, dizajniraš promotivne grafičke materijale ili osmisliš svoj mali biznis sa suvenirima, produkt ili grafičkim dizajnom i postaneš prepoznatljiv-a? Volela-o bi da ostvariš status samostalnog umetnika, izgradiš svoju umetničku koncepciju i predstaviš se javnosti kao pravi profesionalac?

UMETNIČKI TRENING 2015 je prava prilika za tebe!

Koncipirana na modelu inovativnog savremenog obrazovanja u domenu vizuelnih umetnosti i kreativnih industrija, programska platforma UMETNIČKI TRENING, doprinosi podizanju profesionalnih kompetencija mladih vizuelnih umetnika. Projekat UMETNIČKI TRENING 2015 omogućava polaznicima da se direktno uključe u umetničku produkciju, kao i da razvijaju svoj kreativni kapacitet i jednog dana postanu preduzetnici u kulturi.
Svi koji se odluče za neki od kurseva dobiće mogućnost da svoja interesovanja prošire, dobiju nove uvide u postojeće znanje i razviju dodatne vetšine koje će im preneti profesionalni umetnici, dizajneri i menadžeri u kulturi, kroz predavanja, treninge veština i mentorsku saradnju. Edukativna platforma UMETNIČKI TRENING 2015 podstiče funkcionalno znanje, interdisciplinarnost i preduzetničke ideje talentovanih mladih ljudi od 17 do 30 god. koji žele da se profesionalno bave kreativnim zanimanjima, postanu delatnici u kreativnim industrijama i budu inspirisani za sopstvene vizije u domenu vizuelnih umetnosti.

KURSEVI:

*za sve detalje o željenim kursevima, preuzmite dokumenta na sledećim linkovima

Vizuelna umetnost (novi mediji, umetnost u javnom prostoru)

Grafička kultura

Modni dizajn

Medijska pismenost

Ključne reči:

//autorstvo//aplikacija//inovacija//umetnost//dizajn//metodologija/know-how//kontekst//profesionalizam//predavanja//mentorstvo//trening//
diskusije//kreativne radionice//internet//tehnologija//kulturni menadžment//kultura komunikacije//reprezentacija//mediji//
praksa//kulturna produkcija//portfolio//konkurs//status//

Selekcija i način prijave:

KONKURS JE OTOREN DO 3. aprila 2015., do 15h, prijavu poslati putem emaila: umetnicki.trening@gmail.com

Prijava treba da sadrži:
1) Kratku biografiju do jedne A4 strane
2) Motivaciono pismo do 200 reči
3) Izjavu da ćete pohađati ceo kurs za koji ste se opredelili
5) 5 umetničkih radova u relevantnoj oblasti u formi jpg fajla, ne većeg od 1.2 MB
6) Formular prijave UT 2015 (preuzmite dokument!)

NAPOMENA:

Pozivamo sve zainteresovane mlade umetnike da uzmu aktivno učešće u kulturnom životu i na tržištu kreativnih industrija. Za najkvalitetnije prijavljene polaznike, organizatori nude stimulativne nagrade. Za detalje, pročitajte dokument: USLOVI KONKURSA. Nepotpune prijave neće se razmatrati!

Selekciju kandidata vrši stručni žiri koji čine:

Gabriela Vasic, mr likovnih umetnosti, autorka i koordinatorka projekta; Sanja Jovović, dipl. inžinjer arh., koordinatorka kursa Grafička kultura; Vladimir Vulikić, modni dizajner; koordinator kursa Modni dizajn; Jelena Spaić, dipl. istoričar umetnosti, predavač; Aleksandrija Ajduković, doktorant na studijama za višemedijsku umetnost, predavač; Miroslav Karić, dipl. istoričar umetnosti, predavač.

Podrška: Sekretarijat za sport i omladinu, Sekretarijat za kulturu, (Ministarstvo kulture)

Za više informacija o prethodnom projektu, pogledajte dokument: Rezultati projekta UMETNICKI TRENING 2013.

Advertisements

About KOD

Udruženje građana KOD je društveni servis koji inicira, podstiče, stvara, organizuje, koordinira, podržava i sprovodi sve akcije koje doprinose formiranju stabilnog i pravednog društva koje obuhvata ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju, kao i osobe sa invaliditetom, posebno mlade i žene bez stalnog zaposlenja. KOD organizuje neformalno obrazovanje dece i mladih na polju umetnosti i zanatstva i ima svoj galerijski program. Galerija ALT je program KOD-a koja promoviše društvenu i kulturnu kritiku kroz savremene umetničke prakse i dizajn, godišnje nagrade studenata likovnih umetnosti, uključujući i bazare rukotvorina. Association of citizens CODE a social service that initiates, stimulates, creates, organizes, coordinates, supports and implements all actions that contribute to the formation of a stable and just society which includes vulnerable groups, people in disadvantaged social position, and persons with disabilities, especially youth and women without permanent employment. CODE organizes non formal art&craft education of kids and youth and has its gallery programs. Gallery ALT is a program of CODE which promotes social and cultural critiques through contemporary art practices and design, annual awards of visual art students, inclusive handy craft bazaars.

One comment

  1. KOD

    Reblogged this on Udruzenje gradjana KOD and commented:

    UMETNICKI TRENING 2015
    Konkurs za mlade vizuelne umetnike!
    Prijava do 3. aprila 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: