Reprezentacija Medijske Radionice za mlade u Parobrodu

10. septembar 2015, 19h

MEDIJSKA RADIONICA

Ustanova kultura Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd

plakat-promo-medijska radionica - umetnicki trening 2015

Projekat Medijska radionica je održan u periodu od 10 dana, od 29. juna do 10. jula, u trajanju od po 3 sata dnevno u Ustanovi kulture Parobrod, kojoj je prisustvovalo 22 mladih na uzrastu od 14 do 19 god., uz finansijsku podršku Sekretarijata za sport i omladinu.

Mladi su se upoznali sa kursevima projekta UMETNIČKI TRENING 2015., namenjenih mladim umetnicima od 17 do 30 god., koji na jesen upisuje nove polaznike na programe Modnog dizajna, Grafičke kulture, Vizuelne umetnosti i Medijske pismenosti.

Mladi su analizirali tekst konkursa, priredili “FAQ” (frequentlly asked questions – često pitana pitanja) za buduće polaznike kurseva, upoznali se sa funkcionisanjem socijalnih mreža, jezikom i medijem reklama, pisanjem reklamnog teksta, digitalnim videom, video aktivizmom, video tutorijalima i drugim video proizvodima putem kojih bi mogli da ostvare svoju zaradu i plasman svojih umetničkih proizvoda ili usluga. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa različitom video i audio produkcijom, fotografijom kao medijem i samostalno i u grupi su stvarali svoje foto materijale, arhivirali proces radionice, i učestvovali u stvaranju youtube reklame za projekat Umetnički trening 2015. koji će se reprezentovati u Ustanovi kulture Parobrod 10. septembra, sa početkom u 19h. Pored video reklame koji je urađen, posetioci će moći da vide i foto materijale sa radioničarskog procesa kao i arhivske fotografije sa kurseva Umetnički trening i radove polazika sa prethodnih kurseva.

Galerija fotografija sa radionica na FB stranici Kreativan Dizajn

Predavači: Gabriela Vasić, magistar slikarstva, ekspert za neformalnu edukaciju mladih, Maja Toribica, strucnjak za drustvene medije, projekt menadzer, Nataša Milović, magistar teatralogije, stručnjak za reklamni tekst, Bojana Knezevic, visemedijska umetnica, Dragan Petrović, fotograf, Predrag Sestic, Shekimon, Dizajner zvuka, muzički producent, DJ.

Autorka i voditeljka programa, Gabriela Vasić

Pravni zastupnik ULUS, partner Udruženje građana KOD, UK Parorbrod

Podrška: Sekretarijat za sport i omladinu

Advertisements

About KOD

Udruženje građana KOD je društveni servis koji inicira, podstiče, stvara, organizuje, koordinira, podržava i sprovodi sve akcije koje doprinose formiranju stabilnog i pravednog društva koje obuhvata ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju, kao i osobe sa invaliditetom, posebno mlade i žene bez stalnog zaposlenja. KOD organizuje neformalno obrazovanje dece i mladih na polju umetnosti i zanatstva i ima svoj galerijski program. Galerija ALT je program KOD-a koja promoviše društvenu i kulturnu kritiku kroz savremene umetničke prakse i dizajn, godišnje nagrade studenata likovnih umetnosti, uključujući i bazare rukotvorina. Association of citizens CODE a social service that initiates, stimulates, creates, organizes, coordinates, supports and implements all actions that contribute to the formation of a stable and just society which includes vulnerable groups, people in disadvantaged social position, and persons with disabilities, especially youth and women without permanent employment. CODE organizes non formal art&craft education of kids and youth and has its gallery programs. Gallery ALT is a program of CODE which promotes social and cultural critiques through contemporary art practices and design, annual awards of visual art students, inclusive handy craft bazaars.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: